VVP-Webinar

‘De Advanced Neuropsychological Diagnostic Infrastructure (ANDI)’

LET OP: AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK!

De Advanced Neuropsychological Diagnostic Infrastructure (ANDI) is een tool waarbij een groot aantal normatieve datasets zijn samengevoegd tot één groot normenbestand. Deze dataset bevat normscores van de meest populaire neuropsychologische tests en maakt het mogelijk om ieder individu te vergelijken met een representatieve normgroep. De ANDI normen zijn regressienormen en maken het mogelijk om tekortkomingen in normtabellen te omzeilen. Daarnaast kan er voor elk behaalde score een correctie gedaan worden voor leeftijd, sekse en opleidingsniveau. Op deze manier kan een afwijkende score nog beter worden gedetecteerd.

Tijdens dit Webinar zal Dr. Nathalie de Vent je meer vertellen over het ontstaan van ANDI, de validatie van ANDI (middels onderzoek in een populatie Parkinsonpatiënten en patiënten met de ziekte van Alzheimer) en het gebruik van regressienormen. Nathalie de Vent maakt deel uit van het ANDI-team, Afdeling Psychologie, Universiteit van Amsterdam.

LET OP: AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK!

Dit Webinar vindt plaats op donderdag 13 oktober van 14:00 tot 16:00 en is door registerplein geaccrediteerd voor het register psychodiagnostisch werkende met 2 punten!

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar: evenementencommissie@devvp.nl