Lidmaatschap van de VVP

Lid van De VVP

Alle inspanningen van de VVP zijn erop gericht de belangen van de psychodiagnostisch werkenden in Nederland te behartigen. Zo onderhoudt de vereniging nauwe contacten met voor de beroepsgroep belangrijke externe partijen. Dit doet de vereniging voor u, maar graag ook mét en dankzij u. Samen werken we eraan de bekendheid te vergroten en de positie van de psychodiagnotische werkende in de markt te versterken (en daar waar nodig te verdedigen). Het lidmaatschap van de VVP biedt vele voordelen als het gaat om actuele informatievoorziening, passende nascholing en diverse manieren om in contact te komen met uw collega’s in het land.

Voordelen

 • Toegang tot de Algemene Vergadering (AV)
 • Stemrecht bij de AV
 • Een aanbod relevante webinars
 • Contact met met collega’s
 • Toegang tot het forum
 • Actuele vakinhoudelijke kennis
 • Informatie over functies en ontwikkelingen
 • Vacaturebank
 • Test-database
 • Lidmaatschap bij vakbond FBZ

Voorwaarden

 • U beschikt over:
  • HBO-Toegepaste Psychologie
  • HBO-Psychodiagnostisch werk
  • HBO-Assistent in de psychologie (AIP)
  • NIP-opleidingen tot Testassistent, Psychologisch assistent en Psychologisch medewerker
  • Psychologisch Pedagogisch Assistent (PPA) van de LOI
 • Bent u werkzaam in het werkveld zonder over een van deze diploma’s te beschikken en wilt u toch lid worden, dan beslist het bestuur.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk door het invullen van het aanmeldformulier. Dit dient ondertekend, tezamen met een bewijs van inschrijving van de opleiding / diploma gemaild te worden naar De VVP. Na ontvangst hiervan zal de ledenadministratie uw account activeren en ontvangt u per email een inlogcode en wachtwoord.

 

Aspirant lidmaatschap

Ook als u bij een van de opleidingen studeert kunt u lid worden van de VVP tegen een gereduceerd tarief (€28.75 per jaar). Zo kunt u profiteren van alle voordelen én investeren in uw toekomst! Studenten kunnen aspirant-lid blijven zolang ze de opleiding nog niet hebben afgerond.

BELANGRIJK
Voor aspirant-leden geldt dat zij jaarlijks zelf moeten aangeven of zij nog bezig zijn met de vooropleiding. Dit geven studenten aan per mail aan de Ledenadministratie met kopie bijlage van de studentenkaart of van de inschrijving bij de opleiding.

Wanneer dit NIET vóór 1 december van het lopende jaar wordt ingestuurd, wordt het aspirant- lidmaatschap in het nieuwe jaar automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap en is de volledige contributie (€115,-) verschuldigd.
Wanneer we geen verklaring ontvangen, wordt er dus automatisch van uitgegaan dat de opleiding is afgerond.

Meer weten?
Download hier de folder van De VVP

Contributie 2022

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt  €115,- per jaar voor leden en € 28,75 per jaar voor aspirant leden. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. De contributie wordt in het eerste kwartaal van het boekjaar automatisch afgeschreven. Nieuwe leden die in de loop van het jaar lid worden betalen het eerste jaar alleen de contributie vanaf de eerste dag waarin zij lid zijn.

Hoogte van de contributie
Een eventuele verandering in de hoogte van de contributie wordt vastgesteld tijdens een AV. Alleen bij meerderheid van stemmen zal het voorstel worden aangenomen.

Meerkeuzesysteem werkgever
In het voorjaar vindt gebruikelijk de automatische incasso voor het afdragen van de VVP contributie plaats. Voor veel leden is € 115,- een hoog bedrag. Wij wijzen dan ook op de mogelijkheid gebruik te maken van het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden via de werkgever. Via deze regeling kunt u een aanzienlijk deel van de lidmaatschapskosten (eventueel ook voor het lidmaatschap van de vakbond) terugvragen. Hiervoor dienen de factuur (via penningmeester@devvp.nl)  en een bankafschrift overlegd te worden.