Lidmaatschap

Lid worden van de Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden

Alle inspanningen van de Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) zijn erop gericht de belangen van de psychodiagnostisch werkenden (PDW) in Nederland te behartigen. Zo onderhoudt de vereniging nauwe contacten met voor de beroepsgroep belangrijke externe partijen. Dit doet de vereniging voor jou, maar graag ook mét en dankzij jou. Samen werken we eraan de bekendheid te vergroten en de positie van de psychodiagnostisch werkende in de markt te versterken (en daar waar nodig te verdedigen). Het lidmaatschap van de VVP biedt vele voordelen als het gaat om actuele informatievoorziening, passende nascholing en diverse manieren om in contact te komen met jouw collega’s in het land.

Voordelen

 • Toegang tot de algemene vergadering (AV)
 • Stemrecht bij de AV
 • Een aanbod aan relevante Webinars
 • Contact met collega’s
 • Toegang tot het forum
 • Actuele vakinhoudelijke kennis
 • Informatie over functies en ontwikkelingen
 • Vacaturebank
 • Toegang tot de Test-infotheek
 • Lidmaatschap bij vakbond FBZ
 • Korting op je inschrijving in het kwaliteitsregister (jaarlijks ongeveer 30%). De actuele tarieven zijn te vinden op de tarievenpagina van Registerplein.

Voorwaarden

 • Je beschikt over één van de volgende diploma’s:
  • Hbo Toegepaste Psychologie (TP)
  • Hbo Psychodiagnostisch Werk (PDW)
  • Hbo Assistent In de Psychologie (AIP)
  • NIP-opleidingen tot Test Assistent (TA), Psychologisch Assistent (PA) en Psychologisch Medewerker (PM)
  • LOI-opleiding tot Psychologisch Pedagogisch Assistent (PPA)
 • Ben je werkzaam in het werkveld zonder over een van deze diploma’s te beschikken en wil je toch lid worden? Dan beslist het bestuur.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk door het invullen van het aanmeldformulier. Dit dient ondertekend, tezamen met een bewijs van inschrijving van de opleiding/diploma, gemaild te worden naar de VVP. Na ontvangst hiervan zal de Ledenadministratie jouw account activeren en ontvang je per e-mail een inlogcode en wachtwoord.

Contributie 2023

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt  €115,- per jaar voor leden en €25,- per jaar voor student-leden. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. De contributie wordt in het eerste kwartaal van het boekjaar automatisch afgeschreven. Nieuwe leden die in de loop van het jaar lid worden betalen het eerste jaar alleen de contributie vanaf de eerste dag waarin zij lid zijn.

Hoogte van de contributie
Een eventuele verandering in de hoogte van de contributie wordt vastgesteld tijdens een AV. Alleen bij meerderheid van stemmen zal het voorstel worden aangenomen.

Meerkeuzesysteem werkgever
In het voorjaar vindt gebruikelijk de automatische incasso voor het afdragen van de VVP contributie plaats. Voor veel leden is €115,- een hoog bedrag. Wij wijzen dan ook op de mogelijkheid gebruik te maken van het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden via de werkgever. Via deze regeling kunt u een aanzienlijk deel van de lidmaatschapskosten (eventueel ook voor het lidmaatschap van de vakbond) terugvragen. Hiervoor dienen de factuur (via penningmeester@devvp.nl) en een bankafschrift overlegd te worden.

Tevens is de VVP een federatiepartner van cao-partij FBZ. De contributie die je als lid in dienstverband betaalt voor het lidmaatschap van de VVP heeft de status van vakbondscontributie. Je kan de contributie van de VVP via je werkgever terugvragen. Dat kan je een aanzienlijk voordeel opleveren. Je kunt rechten ontlenen aan wat hierover in jouw cao staat. Bezoek voor meer informatie de FAQ Contributie van FBZ.

Uitschrijven
Het VVP-lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Om het lidmaatschap te beëindigen geldt een opzegtermijn van een maand. Uitschrijven voor het komende kalenderjaar dient dus vóór 1 december te geschieden. Uiteraard vinden wij het jammer als iemand zich uitschrijft, maar een uitgeschreven lid heeft tot het einde van het lopende kalenderjaar nog wel toegang tot alle voordelen die het lidmaatschap biedt.

Log in op de website en bezoek ‘mijn VVP’ om je lidmaatschap te beëindigen. Indien je je gegevens niet meer weet kan je contact met ons opnemen via info@devvp.nl

Student-lidmaatschap

Ook als je bij een van de opleidingen studeert kun je lid worden van de VVP tegen een gereduceerd tarief (€25,- per jaar). Zo kun je profiteren van alle voordelen én investeren in jouw toekomst! Studenten kunnen student-lid blijven zolang ze de opleiding nog niet hebben afgerond.

BELANGRIJK
Voor student-leden geldt dat zij jaarlijks zelf moeten aangeven of zij nog bezig zijn met de vooropleiding. Dit geven studenten aan per mail aan de Ledenadministratie (info@devvp.nl) met kopie bijlage van de studentenkaart, of van de inschrijving bij de opleiding.

Wanneer dit NIET vóór 1 december van het lopende jaar wordt ingestuurd, wordt het student-lidmaatschap in het nieuwe jaar automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap en is de volledige contributie (€115,-) verschuldigd. Wanneer we geen verklaring ontvangen wordt er dus automatisch van uitgegaan dat de opleiding is afgerond.

 

Meer weten? Bekijk hieronder de folder van de VVP