VVP-congres & AV 2023
Meld je nu aan!
Informatievoorziening
Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden
Belangenbehartiging
Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden
Waarborging Kwaliteit
Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden
Intercollegiaal Contact
Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden
Nascholing
Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden

WELKOM BIJ DE VVP

Visie

De visie van De VVP is dat een psychodiagnostisch werkende kundig is in zijn vakgebied en op de hoogte is van de laatste vakinhoudelijke ontwikkelingen en als zodanig ook wordt herkend en erkend door derden, zoals andere beroepsgroepen, opleidingsinstituten, werkgevers en overheidsinstanties.

 

Missie

De VVP stelt zich ten doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen en te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen. De vereniging richt zich op kennisverdieping en kennisverbreding en stelt zich ten doel op regionaal en landelijk niveau de kwaliteit en professionaliteit van de functie te bewaken.

Thema

Deze missie en visie zijn inspirerend en ambitieus en geven houvast voor de doelen die de vereniging op termijn wil bereiken. Vijf thema’s die voortvloeien uit deze missie en visie zijn; – Informatievoorziening, – Belangenbehartiging, – Waarborging kwaliteit, – Intercollegiaal contact, – Nascholing

 

Lidmaatschap

De VVP is een beroepsvereniging voor Psychodiagnostisch werkenden. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap

Over de VVP

De VVP is opgericht in 1970 en is een landelijk opererende beroepsvereniging van psychodiagnostisch werkenden. De kern van de functie van de psychodiagnostisch werker is het bedrijven van psychodiagnostiek in de breedste zin van het woord. De functionaris is te vinden in uiteenlopende werkvelden, zoals geestelijke en somatische gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en revalidatie, forensische psychiatrie, onderwijs en het werkveld arbeid en organisatie.

Inloggen voor leden

Als lid van de VVP geniet u vele voordelen.
Klik hieronder om in te loggen.